Kuidas koostada strateegiline müügiplaan

Strateegilise müügiplaani koostamine on ülesanne, mis samasugusel viisil, nagu see võib olla keeruline, pakub ettevõttele mitmeid eeliseid ja eeliseid. Tegemist on dokumendi väljatöötamisega, mis täpsustab ja kehtestab vajalikud alused müügiprotsesside parandamiseks ja mis võimaldab järgmisel eelarveaastal suuremat kasvu. Samuti võimaldab see seada eesmärke ja kontrollida nende vastavust, hinnata, mida on tehtud õigesti või valesti. Järgmises artiklis kirjeldame peamisi aspekte, mida tuleb strateegilise müügiplaani koostamisel arvesse võtta.

Järgmised sammud:

1

Esimene samm hea strateegilise müügiplaani väljatöötamisel on peatada teatud küsimuste analüüs, mis annab meile vajaliku aluse selle optimaalseks arendamiseks. Nende oluliste küsimuste hulgas leiame, tunneme ja analüüsime pakutavate toodete või toodete omadusi ja potentsiaali, tuvastame, milline on meie sihtrühm ja mis on väga oluline, analüüsida meie konkurente ja pakutavaid tooteid. Kui ettevõte on juba mõnda aega töötanud, on see ülesanne palju lihtsam, kuna on olemas rohkem andmeid ja alus töötamiseks, mis võimaldab meil eelmiste aastate müügiandmeid usaldusväärse prognoosi saamiseks teha.

2

Kui kogu see teave on analüüsitud, on oluline seada reaalseid ja hästi määratletud kaubanduslikke eesmärke . Kõige parem on määratleda ja kirjeldada ühe aasta jooksul saavutatavad eesmärgid. Neid tuleks arendada, võttes arvesse meie sissetulekuvajadusi, ettevõtte kasumlikkust ja võimalusi kasvuks turul. Siiski tuleb kehtestada mõned eesmärgid, mis võimaldavad meil saavutada oma müügi-, positsioneerimis- ja tunnustamiseesmärgid. Sa peaksid alati olema ratsionaalsed ja ei tohi seada eesmärke ja eesmärke, mis ei ole kättesaadavad, lihtsalt peavad olema võimalikult realistlikud, et neid vähehaaval saavutada.

3

Seejärel on aeg määratleda müügistrateegiad, mida me praktikas rakendame varem seatud kaubanduslike eesmärkide saavutamiseks. Selle punkti arendamiseks on oluline olla selge, kellele müüki suunatakse, ning nende võimalikke vajadusi ja nõudmisi. Need võivad olla seotud erinevate aspektidega, näiteks jaotuskanaliga, suurendada lõppmüüki, parandada klienditeenindust või muuta avalikkust, meelitades muu hulgas ka potentsiaalseid kliente.

4

Nende andmete põhjal peame määratlema taktika ja tegevused, mis viiakse läbi ettevõtte tegevuse parandamiseks ja suurema majanduskasvu saavutamiseks. Igal nimetatud taktikal ja tegevusel peab olema konkreetne täitmise periood, kulud ja investeeringutasuvus. Seega on muu hulgas otstarbekas määratleda kanaleid ja saabumismehhanisme, mis võimaldavad meelitada ja meelitada uusi kliente ning lojaalsust olemasolevatele. Müügiks, turundustegevuseks, kaubavahetuse suurendamiseks, transpordifirma vahetamiseks ja levitamiseks võib soodustada müügiedendusi või suurendada lojaalsust punktiprogrammide või allahindadega.

5

Teha üksikasjalik strateegiline müügiplaan ja tagada head pikaajalised tulemused, ei ole ühegi ettevõtte jaoks kerge ülesanne. Ennekõike on palju VKEsid, kellel ei ole seda tüüpi juhtimise teostamiseks spetsialiseerunud töötajaid. Kuid nad leiavad hea lahenduse oma ärikontrolli küsimustes isiklikult läbi spetsialiseeritud juhi, kes teeb kasutajale kättesaadavaks kogu vajaliku teabe ja vahendid.