Kuidas analüüsida kirjanduslikku teksti

Tekstianalüüsi läbiviimine või kirjanduslik kommentaar, mida nimetatakse ka seda tüüpi tööks, ei ole lihtne. See nõuab eelnevaid teadmisi ja konteksti, selle autorit, struktuuri ja vormi käsitlevate konkreetsete sammude rakendamist. Neil põhjustel selgitame .com-lt, kuidas analüüsida kirjanduslikku teksti . Meie pakutud nõuande põhjal on teil õnnestunud selle edukalt lõpule viia.

Kontekst

Iga kirjanduslik tekst on seotud konkreetse väljatöötamise hetkega. Selline kontekst võib muutuda kirjanduslikuks liikumiseks, millel on spetsiifilised tunnused ja omadused või mis kuuluvad autori individuaalsesse universumisse.

Mõlemal juhul peate kontrollima selle ajaloolise hetke iseärasusi, mil tekst koostati, samuti selle aja jooksul leitud mõjusid.

Autor

On palju anonüümseid kirjandustöid, kuid enamik neist on piiratud konkreetse autoriga. Seepärast peate oma teose kirjandusliku teksti või väljavõtte analüüsimisel kontrollima selle teksti eest vastutava isiku elulisi aspekte .

Need komponendid ei piirdu ainult teie sünnikohta ja isikliku teekonna nimetamisega, vaid selle elu märkide loomisega, mis on tekstis olemas, ja tehes seda selgitades konkreetseid näiteid.

Teema

Iga kirjanduslik töö pöörleb peateema ümber, millest tuletatakse muud kategooriad. On oluline, et esimesest hetkest, mil te tähistate teemat, mis analüüsib teksti ja signaale, milliseid ressursse kasutate selle analüüsimiseks.

Samamoodi on hea selgitada ka ülejäänud temaatilisi kategooriaid ja omavahelisi seoseid, mis nende vahel on keskse teema suhtes.

Struktuur

Järgmisena peaksite kaaluma, millist struktuuri tekst kordab. Siin ilmnevad mitmed aspektid. Nende hulgas on tööde krunt, mida peate üksikasjalikult selgitama, osad, milles lugu on jagatud, aeg, ruum, režiim ja narratiivne hääl, milles see on esitatud.

Kõigist mainitud elementidest on oluline, et määraksite selles kindlaks tehtud põhjuslikud seosed, mis tulenevad aja ja ruumi vahelisest suhtest. Selleks soovitame teil kõigepealt peatuda, et uurida tekstis näidatud järjekorda, kestust ja ajalisi kordusi ning seejärel, millist rolli mängib ruum nendes.

Ametlikud aspektid

Retoorika on iga kirjandusliku teksti oluline osa, mistõttu on oluline, et te teaksite selle osa stilistilistest arvudest. Need ulatuvad metafooridest kuni isikuteni, läbides hüperbooli või hüperbooli.